OHP Logo

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

Regulamin konkursu gastronomicznego pn. „Carvingowe szaleństwa”

 

 

Organizatorem konkursu gastronomicznego pn. „Carvingowe szaleństwa” jest 7-11 Hufiec Pracy.  Wydarzenie to  odbędzie się w dniu 06 kwietnia  2018 r. na terenie Zespołu Szkół  Usług i Przedsiębiorczości w Płocku przy    ul. Padlewskiego 2 w godz. 10:00 – 14:00      
 
 Cele teleturnieju:
• rozwój pasji i talentów,
• rozwijanie i doskonalenie zdolności manualno- technicznych,
• upowszechnienie wiedzy na temat sztuki rzeźbienia w  warzywach i  owocach,
• kształtowanie w  uczestnikach wyobraźni przestrzennej, logicznego  myślenia i planowania,
•  wyrabianie w  uczestnikach zachowań współzawodnictwa oraz  przeplatanie odpoczynku z  wysiłkiem  fizycznym.
 
Zasady ogólne:
1. Konkurs gastronomiczny  pn. „Carvingowe szaleństwa” przeznaczony jest dla  uczestników 7-11 HP
2. W imprezie może wziąć udział  10 uczestników.
3.Wychowankowie  będą  mieli okazję wykazać się zdolnościami manualno- technicznymi oraz  wyobraźnią  przestrzenną i kreatywnością  pomysłów.
4.Wykonane prace oceniać  będzie jury, w skład którego wchodzić  będą: wychowawcy z 7-11 HP oraz nauczyciel  zawodu.
5. Niezależne jury wybierze zwycięzców konkursu i przyzna nagrody za I , II i III miejsce.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi po godz. 14.00  .
7. Wyróżnieni finaliści  otrzymają nagrody rzeczowe.           
 
Program konkursu:
1. Powitanie przybyłych uczestników przez  organizatorów
2. Omówienie Regulaminu konkursu gastronomicznego pn. „Carvingowe szaleństwa”
3. Zajęcie stanowisk gastronomicznych i indywidualne tworzenie  konkursowych prac.
4. Obrady jury.
5. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięskich finalistów konkursu.
7.  Zakończenie imprezy