OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – EFS”


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


 
     
     


 

Projekt „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – EFS 

 

„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób od 18 do 24 roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET - Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenia do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.
Ochotnicze Hufce Pracy są jednym z głównych realizatorów „Gwarancji dla młodzieży”, w ramach których  prowadzą, m.in. projekt „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – EFS”.
 
W projekcie biorą udział:
- Osoby mające ukończone 18 lat i jednocześnie nieukończone 25 lat, oraz:
-  nieuczące się i niepracujące,
- osoby, które nie ukończyły szkoły podstawowej/gimnazjum lub mają wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej,
- osoby, które zdobyły wykształcenie i kwalifikacje niewystarczające do podjęcia aktywności na rynku pracy,
- osoby nieposiadające kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
 
Pierwszeństwo uczestnictwa w programie miały osoby:
-żyjące w gospodarstwie domowym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej,
-będące rodzicem/opiekunem prawnym dziecka/osoby z niepełnosprawnościami,
-posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji 130 osób w wieku 18-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych, w trakcie trwania projektu, tj. od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.


 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!


W ramach projektu zapewnione będzie indywidualnie dobrane wsparcie w postaci:
1. Wsparcia opiekuńczo-doradczego (obejmującego wsparcie psychologiczno-motywacyjne, indywidualne doradztwo zawodowe i opracowanie IPD),
2. możliwości zdobycia zawodu, podniesienia kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania - główną proponowaną formą są kursy zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
3. 3-miesięcznych staży zawodowych u pracodawców (wraz ze zwrotem kosztów niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych oraz ze stypendium stażowym za każdy miesiąc stażu),
4. warsztaty z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika.
 
Ponadto każdy uczestnik:
- ma zapewnione wyżywienie w trakcie zajęć grupowych,
- dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia,
- możliwość zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną w trakcie odbywania zajęć,
- jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 
Formy wsparcia w projekcie

 

 

Formy wsparcia w projekcie

 

Obowiązkowe

Dodatkowe

Indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym

Kurs prawa jazdy kat. B

Grupowe wsparcie psychologiczne

Kursy językowe (j. angielski)

Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się

Indywidualne wsparcie psychologiczne

Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży

Kurs komputerowy o standardzie ECDL

Kursy zawodowe (do wyboru)

Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych

Indywidualne pośrednictwo pracy

Staże zawodowe (do wyboru)

 

Warsztaty z kreowania wizerunku

 

 

 

Kursy zawodowe


Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci

Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalnością KADROWO-PŁACOWĄ

Magazynier z obsługą programu WF-MAG

Sprzedawca z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali płatniczych

Spawacz metodą MIG i MAG

Operator koparko - ładowarki

Barman - kelner z obsługą  urządzeń fiskalnych i terminali płatniczych

Kucharz I i II stopnia

Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Gałczyńskiego 4 00-362 Warszawa
tel. (22) 827-21-54 e-mail:
mazowiecka@ohp.pl
www.mazowiecka.ohp.pl 

 

Zespół ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej

Judyta Zasuwa
judyta.zasuwa@mazowiecka.ohp.pl 

 

Elżbieta Kornacka-Skwara
elzbieta.skwara@mazowiecka.ohp.pl

 

Dorota Kowalczyk
dorota.kowalczyk@mazowiecka.ohp.pl 

 

 Informacji udzielają następujące jednostkach OHP, w których realizowany jest projekt: 

 

 

 

HP Pracy 7-35 Płońsk
ul. Wolności 21, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-92-47
e-mail:
hp7-35@mazowiecka.ohp.pl 

 

Hufiec Pracy 7-8 w Wyszkowie
ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków
tel.: (29) 742-06-56
e-mail:
shp7-3@mazowiecka.ohp.pl 

 

Hufiec Pracy HP 7-31 Grodzisk Mazowiecki
ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: (22) 724-09-85
e-mail:
hp7-31@mazowiecka.ohp.pl 

 

CEiPM Ostrołęka
ul. Zawadzkiego 1a 07-410 Ostrołęka
tel.: (29) 769-15-61
e-mail:
ceipm.ostroleka@mazowiecka.ohp.pl 

 

CEiPM Siedlce
ul. 3-go Maja 28, 08-110 Siedlce
tel.: (25) 632-86-07
e-mail:
ceipm.siedlce@mazowiecka.ohp.pl 

 

CEiPM Płock
ul. Padlewskiego 5 lok. 65C, 09-402 Płock
tel.: 696-402-659
e-mail:
ceipm.plock@mazowiecka.ohp.pl 

 

CEiPM Radom
ul. J.I. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom
tel.: (48) 363-25-01
e-mail:
ceipm.radom@mazowiecka.ohp.pl 

 


CEiPM Ciechanów
ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów
tel.: (23) 672-40-18
e-mail:
ceipm.ciechanow@mazowiecka.ohp.pl 

 


MCK Przasnysz
ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz
tel.: (29) 752-29-29
e-mail:
mck.przasnysz@mazowiecka.ohp.pl 

 

 


Harmonogramy

 

Pobierz plik  

 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004