OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

ZPORRProjekt badawczy współfinansowany z środków EFS na Mazowszu


„Perspektywy i oczekiwania – mazowiecki rynek pracy dla młodzieży” to nazwa projektu, który zrealizowała Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1.  Realizacja projektu była wynikiem wniosku złożonego na konkurs ogłoszony przez Instytucje Wdrażającą (Wojewódzki Urząd Pracy) na początku 2006 roku. Wniosek po pozytywnej ocenie formalnej, poddany został ocenie merytorycznej i uzyskał 83,5 punktu – co dało mu czwartą pozycję w wojewódzkie na ponad 200 złożonych aplikacji.


Wdrażanie projektu rozpoczęło się we wrześniu 2006 roku i trwało do końca stycznia 2008 roku – łącznie 17 miesięcy. Całkowity koszt realizacji projektu obliczony został na 850.440 zł i był finansowany w 100%, w tym 75% Europejski Fundusz Społeczny i 25% Budżet Państwa. Taki sposób finansowania jest szczególnie korzystny dla instytucji budżetowej, jaką są Ochotnicze Hufce Pracy, gdyż nie wymaga wniesienia wkładu własnego (w żadnej postaci – finansowej czy też rzeczowej).


Projekt miał charakter badawczy i jego wyniki służą przede wszystkim diagnozie rynku pracy w odniesieniu do młodych pracowników i kandydatów do zatrudnienia – osoby do 25 roku życia.

 

 

Założenia projektu skupiały się na badaniu opinii pracodawców w następujących obszarach:


1. oczekiwania względem pożądanych kwalifikacji, umiejętności, wykształcenia i cech osobowych młodych pracowników


2. ocena przygotowania młodzieży do poszukiwania pracy


3. poznanie potrzeb szkoleniowych firm, systemów zatrudniania, motywowania i awansu młodych pracowników


4. poznanie potrzeb firm odnośnie elastycznych form zatrudnienia, staży, praktyk, przygotowania zawodowego młodocianych.

 


Badaniu poddani zostali pracodawcy województwa mazowieckiego, w sumie 4.140 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność m.in. w branżach: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, gastronomia i hotelarstwo, gospodarka magazynowa, pośrednictwo finansowe, obsługa firm, edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Pracodawcy biorący udział w badaniu podzieleni zostali zgodnie z podregionami Mazowsza.


Po zakończeniu badań opracowano zbiorczy raport zawierający wnioski i rekomendacje dla instytucji rynku pracy prowadzących działania na rzecz młodzieży w zakresie rynku pracy, edukacji i szkoleń. Opracowany w formie raportu materiał (książka oraz CD) był dystrybuowany do ponad 300 instytucji i organizacji działających na terenie Mazowsza m.in.: wszystkie jednostki OHP, SzOK, ABK, GCI, PUP, WUP i organizacje pozarządowe. Dodatkowo ten segment projektu wsparty został organizacją 6 seminariów odbywających się w miastach województwa, w których działają Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP (Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Siedlce, Radom, Warszawa). Na spotkaniach uczestnicy zapoznali się z wynikami badań oraz sposobami ich praktycznego zastosowania w celu uatrakcyjnienia i dostosowania swojej oferty do potrzeb i wymagań rynku pracy.


Jednocześnie na podstawie otrzymanych wyników opracowany został raport tematyczny w formie materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy. Materiał zawiera praktyczne wskazówki na temat oczekiwań pracodawców i sposobów przygotowania się do skutecznego poszukiwania pracy.

Projekt został przygotowany i był wdrażany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie.

 


Pliki do pobrania:


1. (zporr.rar, 18436 B)

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004