OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

RYNEK PRACYW strukturze Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w zakresie rynku pracy funkcjonują jednostki zajmujące się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym,  informacją zawodową oraz szkoleniami zawodowymi. Są nimi Młodzieżowe Biura Pacy, Punkty Pośrednictwa Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowe Centra Kariery.

 


Do skorzystania z usług w zakresie rynku pracy zapraszamy:


- młodzież w wieku 15-25 lat, uczącą się, absolwentów, młodzież bezrobotną i poszukującą pracy,

Wszystkie osoby korzystające z usług rynku pracy realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy mogą nieodpłatnie korzystać z wszelkich form pomocy grupowej i indywidualnej, a w szczególności wziąć udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, których celem jest nabycie umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy jak również zapoznać się z ofertami pracy umożliwiającymi podjecie pracy krótkoterminowej czy też stałej, jak również pracy za granicą. Ponadto doradcy zawodowi z Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej świadczą usługi „mobilne” dojeżdżają z usługami doradztwa zawodowego do młodzieży. Jednostki OHP wyposażone są w sprzęt komputerowy, urządzenia techniczne oraz biblioteki.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004