OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

CENTRA EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻYto placówki realizujące działalność w zakresie rynku pracy. Ich działalność polega przede wszystkim na :


1. Analizowaniu rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, a w szczególności:


• Gromadzeniu danych dotyczących lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych,
• Opracowywaniu analiz w ww. zakresie na potrzeby OHP,
• Opracowywaniu programów lokalnych związanych z problematyką zapobiegania bezrobociu, szczególnie wśród młodzieży,
• Inicjowaniu i wnioskowaniu o realizację programów wojewódzkich i regionalnych,


2. Prowadzeniu pośrednictwa pracy poprzez Młodzieżowe Biura Pracy oraz Punkty Pośrednictwa;


3. Prowadzeniu szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, w szczególności:


• Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości i uzdolnień młodzieży oraz dorosłych zgłaszających się do OHP,
• Organizowaniu pomocy w wyborze optymalnej formy kształcenia (szkolne, pozaszkolne) dla młodzieży i dorosłych,
• Informowaniu o usługach szkoleniowych organizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP,
• Organizowaniu grup o zbieżnych potrzebach edukacyjnych,
• Współpracy z lokalnymi instytucjami szkoleniowymi, w tym instytucjami kształcenia ustawicznego,
• Gromadzeniu informacji o szkoleniach organizowanych przez inne instytucje edukacyjne/szkoleniowe działające na lokalnym rynku pracy,
• Kierowaniu zgłaszających się osób na szkolenia do ww. instytucji,
• Współpracy z innymi podmiotami na rynku pracy zajmującymi się prowadzeniem szkoleń zawodowych dla młodzieży.


4. Koordynowaniu działalności Młodzieżowych Biur Pracy, Punktów Pośrednictwa Pracy, Młodzieżowych Centrów Kariery i Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej;


5. Promocji i informacji w zakresie realizowanych zadań, w szczególności:


• Prowadzeniu marketingu usług oferowanych przez OHP,
• Popularyzowaniu, promowaniu i informowaniu o działalności CEiPM,
• Ścisłej współpracy z lokalnymi mediami (prasa, radio, telewizja),
• Wyszukiwanie i nawiązywanie współpracy z partnerami – instytucjami i organizacjami o podobnym profilu działania,
• Poszukiwaniu partnerów wśród m.in. władz samorządowych organizacji pozarządowych,
• Reprezentowaniu OHP na terenie działalności.

 

 

 

Adresy Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży MWK OHP na terenie woj. Mazowieckiego:

 

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie
Dyrektor: Mariusz Janiszewski

adres: ul. Puławska 234, 02-670 Warszawa

tel./fax: (22) 853 10 95

e-mail: ceipm.warszawa@mazowiecka.ohp.pl

 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu
Dyrektor: Henryk Słomka
adres: ul. J.I. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom
tel./fax: (48) 362-25-01
e-mail:
ceipm.radom@mazowiecka.ohp.pl

 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie
Dyrektor: Wiesława Cichowska

adres: ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów
tel./fax: (23) 672-40-18
e-mail:
ceipm.ciechanow@mazowiecka.ohp.pl

 


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce
Dyrektor: Dariusz Małkowski

adres: ul. Zawadzkiego 1a, 07-410 Ostrołęka
tel./fax: (29) 769-15-61
e-mail:
ceipm.ostroleka@mazowiecka.ohp.pl

 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku
p.o. dyrektora: Marcin Pieniak

adres: ul. Padlewskiego 5, 09-402 Płock
tel./fax: (24) 264-05-42
e-mail:
ceipm.plock@mazowiecka.ohp.pl

 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach
Dyrektor: Edyta Ślubowska

adres: ul. 3 maja 28, 08-110 Siedlce
tel./fax: (25) 632-86-07
e-mail:
ceipm.siedlce@mazowiecka.ohp.pl

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004