OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

REKRUTACJA

Rekrutacja na rok szkolny     

 

Jeśli masz ukończone 15 lat i potrzebujesz pomocy, boisz się że sam sobie nie poradzisz?  Chętnie Ci pomożemy! Skorzystaj z fachowej porady:

  • doradcy zawodowego, który pomoże Ci w wyborze zawodu i kierunku kształcenia,
  • kadry pedagogicznej, która chętnie Cię wysłucha i pomoże rozwiązywać nurtujące Cię problemy.

 

 


TYLKO U NAS DOŚWIADCZONA KADRA ZAPEWNI CI POMOC W UZUPEŁNIENIU WYKSZTAŁCENIA I ZDOBYCIU ZAWODU.

• doradzamy, jaki wybrać zawód, który w przyszłości umożliwi podjęcie pracy,
• oferujemy możliwość nieodpłatnego zamieszkania w internacie w trakcie nauki dla osób najbardziej potrzebujących pomocy
• organizujemy czas wolny, wypoczynek, zajęcia kulturalne i sportowe, staramy się pomóc w rozwoju osobowości i zainteresowań

 

 

 

 

 

 


ZGŁASZAJĄC SIĘ DO NAS:
• uzupełnisz wykształcenie w gimnazjum i/lub zasadniczej szkole zawodowej
• zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w systemie pozaszkolnym realizując rzemieślniczą naukę zawodu
• zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w wybranym przez siebie zawodzie w renomowanych zakładach funkcjonujących na lokalnym rynku pracy; uczyć się możesz w takich zawodach jak: krawiec, murarz - tynkarz, fryzjer, sprzedawca, piekarz, stolarz, kucharz, wędliniarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik, introligator, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, dekarz, lakiernik, elektromechanik, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, zdun, rolnik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz, operator obrabiarek skrawających,
• podejmiesz pierwszą pracę za którą otrzymasz wynagrodzenie,
• będziesz mógł(a) uczestniczyć w bezpłatnych kursach zawodowych i warsztatach dotyczących aktywnych metod poszukiwania pracy

 

 

 

  

 


PONADTO PROPONUJEMY:
• uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży
• możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy umiejętności w ramach realizowanych projektów  Europejskiego Funduszu Społecznego (projektów unijnych).

 

 

 

      
   

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do OHP są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

  

• kwestionariusz osobowy – formularz do pobrania
• podania o przyjęcie do hufca - formularz do pobrania
• kserokopii ostatniego świadectwa szkolnego
• 2 fotografii
• zgody rodziców lub opiekunów prawnych na pobyt i naukę w  OHP,
• zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w wybranym zawodzie wystawionego przez lekarza medycyny pracy
• opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – w przypadku osób uzupełniających wykształcenie w gimnazjum,
• opinii pedagoga szkolnego
• skróconego odpisu aktu urodzenia z poświadczonym miejscem stałego zameldowania (dotyczy ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia i Wychowania) 

 

Uwaga! Naukę w formie pozaszkolnej uczestnik OHP może podjąć również w trakcie trwania roku szkolnego.  

 

 


Szczegółowych informacji udzielają:
• kierownik Zespołu Kształcenia i Wychowania MWK OHP Barbara Sawicka, tel. (022) 827 21 54
• starszy specjalista  ds. organizacji kształcenia zawodowego w MWK OHP Beata Sikorzak, tel. (022) 827 21 54
• specjalista ds. wychowania w MWK OHP Dorota Moszczyńska,  tel. (022) 827 21 54
• pracownicy jednostek organizacyjnych (Hufców Pracy, Środowiskowych Hufców Pracy, Ośrodków Szkolenia i Wychowania)Hufce Pracy

W Hufcach Pracy masz możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania w ramach tzw. dochodzących hufców pracy. Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy, pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Młodzież przebywająca w hufcu objęta jest oddziaływaniem o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Obejmuje ono ścisłe współdziałanie kadry pedagogicznej hufca
z pracodawcami, domem rodzinnym, szkołą. Zgodnie z preferencjami młodzieży organizowane są zajęcia o charakterze sportowo- rekreacyjnym i kulturalnym (np.: wycieczki, wyjścia do kina, teatru, rozgrywki sportowe, itd.)

 Środowiskowe Hufce Pracy

Realizują zadanie takie jak Hufce Pracy, ale w pełnej integracji i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Są to jednostki o szerokim profilu działań opiekuńczych, kształceniowych, wychowawczych i doradczych tworzone przede wszystkim z myślą o potrzebach  młodzieży z konkretnego środowiska.

 
Ośrodki Szkolenia i Wychowania

Ośrodek jest jednostką opiekuńczo-wychowawczą, która zapewnia całodzienną opiekę, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Kształcenie zawodowe realizowane jest przede wszystkim w oparciu o warsztaty szkoleniowe. Działają tam kluby, koła zainteresowań, sekcje kulturalno-oświatowe i sportowe.
 

 

 

 

Jeśli chcesz decydować o WŁASNYM losie…

Przyjdź do nas. 
Zapraszamy do skorzystania z tej niezwykłej szansy.

Pliki do pobrania:


1. (podanie o przyjęcie do hufca.doc, 24576 B)

2. (podanie o przyjęcie do pracy w celu przygodtowania zawodowego.doc, 27648 B)
3. (
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZESTNIKA.doc, 51712 B)

4. (Prezentacja OHP.ppt 420352 B)

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004