OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

WARSZTATY W SIEDLECKIM ZAKŁADZIE KARNYM

Przedstawiciele CEiPM w Siedlcach podczas warsztatów w Zakładzie Karnym w Siedlcach – od lewej Pan Michał Filipiak – doradca zawodowy – stażysta oraz Pani Magdalena Klonowska – specjalista do spraw rozwoju zawodowego – stażysta
 

W Zakładzie Karnym w Siedlcach 8 marca  rozpoczął się kolejny cykl zajęć skierowanych do osób osadzonych prowadzony przez przedstawicieli CEiPM OHP w Siedlcach – Panią Magdalenę Klonowską – specjalistę do spraw rozwoju zawodowego – stażystę i Pana Michała Filipiaka – doradcę zawodowego – stażystę. Głównym celem szkolenia jest dokonanie krytycznej oceny własnej postawy oraz wyszukiwanie, rozwijanie i kształcenie w sobie odpowiednich zachowań potrzebnych w poszukiwaniu pracy. Programem warsztatów zostali objęci mężczyźni którzy w najbliższym czasie opuszczą zakład. Osoby przebywające w placówkach penitencjarnych oceniają swoją zdolność do pracy przez pryzmat posiadanych ograniczeń i słabości, pomijając swoje możliwości. Często wyrażają przekonanie, iż nie mają szansy na legalną pracę po opuszczeniu murów.

 

 

Uczestnicy warsztatów podczas realizacji tematu związanego z rynkiem pracy

Prowadzący będą starali się ukazać  zróżnicowane zagadnienia aby przekonać słuchaczy do wiary we własne możliwości oraz do podejmowania działań motywujących do poszukiwania pracy.
Podczas warsztatów uczestnicy przygotują między innymi kwestionariusz SWOT, który będzie miał za zadanie ukazać mocne i słabe strony oraz szanse
i zagrożenia jakie każdy uczestnik zajęć widzi dla siebie po opuszczeniu zakładu i w momencie poszukiwania pracy. Ponadto prowadzący poruszą zagadnienia związane z  komunikacją i autoprezentacją, barierami na drodze do zatrudnienia, przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych oraz właściwym przygotowaniem się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Dzięki takim zajęciom osoby zagrożone marginalizacją mają szansę otworzyć się na świat zewnętrzny, poznać nowych ludzi, zwiększyć swoją motywację i komunikatywność, odkrywać możliwości, co w rezultacie prowadzi do zwielokrotnienia szansy na odnalezienie się na rynku pracy. Uzyskane podczas warsztatów informacje posłużą lepszemu poznaniu siebie i będą stanowiły podstawę dalszych działań na ścieżce zawodowej.

 

Pan Michał Filipiak – doradca zawodowy – stażysta podczas spotkania z osadzonymi w ZK Siedlce

  

 

 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004