OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

MARKETINGOWO W RADOMIU

Jadwiga Snopczyńska – Wrochna (wychowawca z 7 – 3 OSiW)  prezentuje misję ośrodka podczas spotkania z rodzicami w PSP  w Garbatce Letnisko…
 
Społeczność radomskiego 7 – 3 Ośrodka Szkolenia i Wychowania prowadzi intensywne działania marketingowe promujące misję i wizję jednostki w środowisku lokalnym i  na rynku usług oświatowych…
Kierownictwo i kadra wychowawcza systematycznie i sukcesywnie  odbywa spotkania z pracownikami m.in. Miejskich oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Pomocy Rodzinie czy sądów rodzinnych. Spotkania rekrutacyjne odbywają się również bezpośrednio w szkołach, w których  przeprowadzane są rozmowy z dyrektorami, rodzicami i zainteresowanymi uczniami. Prowadzona jest także wzmożona kampania informacyjna  pośród przedstawicieli władz samorządowych w - m.in. -  Garbatce-Letnisko, Odrzywole, Sieciechowie, gminie Tczów czy Gniewoszów.
Ośrodek w aktualnej lokalizacji posiada własną bazę szkoleniową w ramach Warsztatów Szkoleniowo-Produkcyjnych  w zawodach kucharz i fryzjer oraz bezpłatny internat i stołówkę dla uczestników. Podczas rozmów omawiane są projekty pomocowe dla młodzieży zaniedbanej wychowawczo oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wszystkie placówki działające na rzecz młodzieży  otrzymują stosowne informacje o możliwości skorzystania z oferty jaką proponuje 7-3 OSiW - podkreślające sposoby uzyskania kwalifikacji zawodowych, bezpłatnego  zakwaterowania w internacie czy możliwości otrzymania pomocy  socjalnej.  Potencjalnym uczestnikom 7-3 OSiW prezentowana jest jednocześnie bogata oferta kulturalno-oświatowa ośrodka, w tym wycieczki, konkursy i koła zainteresowań połączone z możliwością udziału w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004