OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

WSPARCIE NA STARCIE

Beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” podczas grupowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego…
 
W płońskiej jednostce 7 – 35 HP beneficjenci projektu współfinansowanego ze środków EFS -   „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” -  zakończyli  grupowe warsztaty z doradcą zawodowym.
Zajęcia prowadziła Anna Perkowska  z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP  w Ciechanowie.  Dzięki temu modułowi wsparcia  młodzi ludzie  mieli okazję zapoznać się  ze schematami  efektywnej  komunikacji interpersonalnej, dowiedzieć się, jak  ważną  role w porozumieniu się z drugim człowiekiem odgrywa komunikacja niewerbalna. Doradca zawodowy  przybliżył uczestnikom spotkań  wiedzę  o wymaganiach , jakie stawia  przed nimi  współczesny rynek pracy i jakiego kandydata poszukują  pracodawcy. Zajęcia prowadzone były  metodami aktywnymi -   dyskusja, „ burza mózgów”, praca w małych grupach,  tak, aby w jak największym stopniu  pobudzić młodzież do działania. 
Beneficjenci mieli możliwość nauczyć się wyznaczać cele oraz formułować, zgodne z własnymi zainteresowaniami i predyspozycjami, plany na przyszłość.  Określali także swoje mocne i słabe strony, których świadomość, w konsekwencji, pozwoli na trafne wybory ścieżki zawodowej. W trakcie warsztatów młodzi ludzie poznali zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych, a także analizowali błędy najczęściej popełniane podczas procedury rekrutacyjnej.
Uczestnicy zdobyli nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także i praktyczną. Na podstawie różnorodnych ćwiczeń, testów i ankiet są już w stanie określić swoje predyspozycje do pracy w konkretnym zawodzie, potrafią skutecznie zaprezentować własną osobę i „zmierzyć się” podczas rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.  Podczas kolejnych spotkań  zapoznali się  również  z tematyką  aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn  na lokalnym rynku pracy oraz nabyli  umiejętności i wiedzę  z zakresu  zakładania własnej działalności  gospodarczej.
Wspólna wymiana doświadczeń z pewnością pozytywnie wpłynęła na  uczestników projektu z Płońska, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia w ramach projektowego wsparcia.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004