OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Pośrednika pracy/ pośrednika pracy -stażysty w wymiarze pełnego etatu

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Planowany termin zatrudnienia styczeń/luty 2018 r.
Miejsce wykonywania pracy: Młodzieżowym Centrum Kariery w Warszawie

Wymagane kwalifikacje i kompetencje społeczne,
realizowany zakres obowiązków:

– wykształcenie wyższe, preferowane osoby, które dodatkowo posiadają studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy lub pokrewnym.
Pośrednik pracy powinien posiadać kompetencje społeczne, do których należą cechy osobowości, uzdolnienia i zainteresowania warunkujące powodzenie w pracy z ludźmi.
Mile widziane doświadczenie w realizacji zadań pośrednika pracy. Oczekujemy również stałego dokształcania się i doskonalenia zawodowego.
Zakres czynności zawodowych pośrednika pracy:
• Prowadzenie rekrutacji beneficjentów do projektu;
• Nawiązywanie kontaktu z pracodawcami;
• Rozpoznawanie potrzeb pracodawców na lokalnym rynku oraz potrzeb potencjalnych pracowników;
• Zbieranie ofert pracy;
• Ewidencjonowanie osób poszukujących pracy i ich kompleksowa obsługa;
• Wydawanie skierowań do pracy;
• Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z beneficjentami projektu;
• Prowadzenie współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi OHP;
• Obsługa programu „Pośrednictwo pracy dla młodzieży w OHP”;
• Dbanie o promocję projektu wśród beneficjentów oraz rozpowszechnianie projektu
na lokalnym rynku;
• Upowszechnianie informacji o  działalności Młodzieżowego Centrum Kariery i Ochotniczych Hufców Pracy;
• Prowadzenie dokumentacji realizowanych działań zgodnie z wytycznymi;
• Sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących przebiegu i realizacji projektu
w zakresie merytorycznym zgodnie z wytycznymi.
 

Warunkiem przyjęcia osoby do pracy na ww. stanowiska jest: pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej przydatność kandydata na dane stanowisko, posiadanie wykształcenia zgodnego z przedstawionymi wyżej wymaganiami.

Dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV oraz list motywacyjny z dopiskiem pośrednik pracy Warszawa, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z póź. zmianami).

Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 20.01.2018 r. w dni robocze w godz. 745 - 1545, lub
rekrutacja@mazowiecka.ohp.pl, z dopiskiem pośrednik pracy Warszawa.
Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zastrzega, iż skontaktuje się tylko
z wybranymi osobami.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Do uczestnictwa w dalszej procedurze naboru zostaną zaproszeni tylko
kandydaci wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych. 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004