OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Księgowy w Pionie Finansowym w wymiarze pełnego etatu

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Planowany termin zatrudnienia styczeń/luty 2018 r.
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
ZAKRES ZADAŃ
• ewidencjonowanie analityczne wyciągów bankowych w zakresie wydatków budżetowych, w tym w układzie budżetu zadaniowego
• prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej planu wydatków w układzie zadaniowym oraz sprawowanie bieżącej kontroli prowadzenia ewidencji księgowej wykonania wydatków w układzie zadaniowym,
• prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej oraz obsługi finansowej sum na zlecenie,
• sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej,
• sporządzanie projektów sprawozdań okresowych, w tym w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,
• weryfikowanie zapisów księgowych, uzgadnianie sald kont księgowych oraz dokonywanie niezbędnych księgowań w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• Wykształcenie: średnie
• Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
• Znajomość przepisów normujących tematykę w zakresie gospodarki finansowej jednostki budżetowej, ustawy o finansach publicznych
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Systematyczność i rzetelność, umiejętność pracy w zespole, znajomość obsługi komputera
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
• doświadczenie w księgowości budżetowej,
• przeszkolenie z zakresu rachunkowości, finansów publicznych,
• znajomość programu QNT
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne ponad roczne doświadczenie zawodowe w komórkach finansowych (rodzaj i długość)
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Mile widziane aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 20.01.2018 r. w dni robocze w godz. 745 - 1545 lub
e-mailem
rekrutacja@mazowiecka.ohp.pl, z dopiskiem księgowy Pion Finansowy

Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane
 i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922 z póź. zmianami).

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zastrzega, iż skontaktuje się tylko
z wybranymi osobami.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Do uczestnictwa w dalszej procedurze naboru zostaną zaproszeni tylko
kandydaci wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004