OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Wychowawcy w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku w wymiarze pełnego etatu

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Planowany termin zatrudnienia styczeń/luty 2018 r.
Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jaciążku

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
- opieka nad uczestnikami przebywającymi w internacie w godzinach popołudniowych i nocnych.
-organizowanie zajęć i pomoc w nauce własnej oraz zabezpieczenie w formie zorganizowanej czasu wolnego uczestnikom zakwaterowanym w internacie
- współpraca z pracodawcami oraz instruktorami praktycznej nauki zawodu, którzy realizują przygotowanie zawodowe
- prowadzenie bieżącej dokumentacji wychowawczej (dziennika wychowawcy, indywidualnych arkuszy pracy z uczestnikiem) oraz sporządzanie comiesięczne analizy sytuacji wychowawczej w grupie
- opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pracy z uczestnikami na podstawie jego charakterystyki oraz opinii psychologa;
- udział w realizacji projektów europejskich realizowanych przez Ośrodek;
- współpraca z innymi pracownikami MWK OHP.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe pedagogiczne
- udokumentowany staż pracy 3 lata
- umiejętność pracy z młodzieżą,
- umiejętność pracy w zespole,
- rzetelność, sumienność i odpowiedzialność,
- komunikatywność,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: :
--CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia potwierdzające kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 20.01.2018 r. na adres e-mail:
rekrutacja@mazowiecka.ohp.pl, z dopiskiem wychowawca Jaciążek.


Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV oraz list motywacyjny z dopiskiem wychowawca Jaciążek, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zmianami).

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zastrzega, iż skontaktuje się tylko
z wybranymi osobami.

Wybrany kandydat /ka przed rozpoczęciem pracy powinien przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Do uczestnictwa w dalszej procedurze naboru zostaną zaproszeni tylko
kandydaci wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004