OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektora/Specjalisty (ds. zatrudniania i rozliczania pracowników młodocianych) wymiarze pełnego etatu

 

 


Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Planowany termin zatrudnienia styczeń 2018 r.
Miejsce wykonywania pracy: Warszawie

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

- sprawdzanie pod względem merytorycznym umów o pracę zawartych z młodocianym pracownikiem oraz wprowadzanie danych osobowych do programu kadrowego,
- wprowadzanie nieobecności, zwolnień lekarskich (L-4) i urlopów wypoczynkowych pracowników młodocianych do programu kadrowego,
- wystawianie świadectw pracy pracownikom młodocianym,
- sporządzanie sprawozdań Rb-70 dla pracowników młodocianych pod względem kadrowym i płacowym,
- naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników młodocianych,
- naliczanie wynagrodzeń dla pracowników młodocianych oraz sporządzanie list płac,
-  prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników młodocianych,
- prowadzenie kart zasiłkowych pracowników młodocianych,
- wystawianie PIT-11 pracownikom młodocianym,
- sporządzanie comiesięcznych wniosków o refundację wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianym i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń,
- sporządzanie zawiadomień do Gmin o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem,
-sporządzanie wniosków do Gmin o zwrot kosztów kształcenia pracownika młodocianego.


Wymagania:
- wykształcenie średnie/wyższe,
- umiejętność pracy w zespole,
- rzetelność, sumienność i odpowiedzialność,
- komunikatywność,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,

Wymagane dokumenty i oświadczenia: :
-CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia potwierdzające kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 27.12.2017 r. w dni robocze w godz. 745 - 1545 lub
e-mailem
rekrutacja@mazowiecka.ohp.pl, z dopiskiem inspektor/specjalista (ds. zatrudniania i rozliczania pracowników młodocianych)


Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV oraz list motywacyjny, powinny być podpisane
 i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z póź. zmianami).

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zastrzega, iż skontaktuje się tylko
z wybranymi osobami.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Do uczestnictwa w dalszej procedurze naboru zostaną zaproszeni tylko
kandydaci wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych. 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004